My latest drawing aims to study how body and spatiality can merge and, over time, establish obvious ways of moving. The light zones create islands of activity that connect in the movement.

Project: Rostiga skeppsminnen.

The long narrow doors may give bodily awareness of height and width. The sunlight entering one door and the other revealing an apparent dark enclosed dim space, creates contrast.

Jag vill också nämna att jag har fått en väldigt fin utmärkelse,

arkitektursektionens kamratstipendium!

Annons

Analyzing the night-scape at Södermalm, the visible light-polluted moist night-sky over the diffuse light-clutter at Götgatan, the perceived darker streets right next to it. The office-buildings compete for attention with brightly lit empty rooms and the church glows up gently with facade-lighting.

Fast studies made on black paper.

Interactive Light sculpture

En modell av en utomhusskulptur som jag har designat enligt Crime Preventions Through Environmental Design (CPTED) teorin. Jag designade den med tanken att skapa mer cirkulation och interaktion vid en parkliknande plats vid Swinburne university, 2019. 

 

 

Tanken är att skulpturen ska under dagen vara en interaktiv mötesplats, där människor kan stanna upp och småprata eller skriva eller måla på skulpturen. Den är tänkt att öka aktiviteten kring platsen. Detta kan då enligt CPTED modellen att bidra till en nivå av naturlig övervakning av platsen och därmed kunna minska risken för brottslighet. Under natten så förser belysningen i skulpturen parken med informativ belysning med ett varmt tryggt sken, för att lysa upp buskage och göra fotgängaren tillräckligt uppmärksam. Den lekfulla organiska designen kan påminna om känslan av att barn har interagerat med platsen och det i sin tur kan leda till en känsla av trygghet, den kan även se ut som en levande varelse, och dra uppmärksamhet till platsen som bidrar till naturlig övervakning. 

 

Skulpturen är upplyst på natten och fungerar som interaktiv plats, både dag och natt, den är målad i blackboard färg med uppsättningar av krita vid skulpturen som barn, unga och vuxna kan rita på skulpturen med. Under nattens gång, lyser skulpturen ett mer och mer rött ljus och gradvis blir ljuset mindre intensivt.

 

Jellyfish lamp

Lampa

3

Bubblig manet

Min design är menad att fånga både yta av vatten med bubblorna, och att vara som vågor och strömmar under vattnet med dem långa tentaklerna. Den är utskuren i akryl och glas och har trådlös led belysning.

Sfäriska former är intressanta och maneter har en intressant form, de ser ut som märkliga organiska rymdskepp dem är till större delen bestående  av vatten och tänker inte. Men de kan kopiera sig själva och producera identiska kopior helt utan att ha en ’’partner’’, det gör de till en form av väldigt intelligent liv även om de inte har ett medvetande så som vi har.

Dem producerar även bioluminescens, många av dem, som gör dem självlysande.